Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De ontvanger maakt de belastingaanslag bekend door toezending of uitreiking van het door de inspecteur voor de belastingschuldige opgemaakte aanslagbiljet, met dien verstande dat een uitnodiging tot betaling, door de inspecteur vastgesteld in de vorm van een elektronisch bericht, door de ontvanger langs elektronische weg aan de belastingschuldige wordt toegezonden (vgl. art. 8 lid 1 IW).

Een belastingaanslag is door de belastingschuldige in zijn geheel verschuldigd (art. 8 lid 2 IW).