Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een aanmaning in fiscale zin is een betalingsherinnering van de ontvanger.

Art. 11 IW bepaalt dat, indien de belastingschuldige een belastingaanslag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, de ontvanger hem een aanmaning stuurt om alsnog binnen twee weken na de dagtekening van de aanmaning te betalen.