Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Aanslagen kennen verschillende termijnen van invorderbaarheid. De meest belangrijke zijn:

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing (art. 9 lid 10 IW).

De verplichting tot betaling wordt niet geschorst door de indiening van een bezwaar- of beroepschrift inzake een belastingaanslag (art. 9 lid 11 IW).

Wanneer de belastingschuldige een belastingaanslag niet binnen de gestelde termijn betaalt, maant de ontvanger hem schriftelijk aan om alsnog binnen twee weken na de dagtekening van de aanmaning te betalen (art. 11 IW).