Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Afgifte van een onroerende zaak geschiedt door ontruiming.

De afgifte van een onroerende zaak geschiedt in de regel of veelal door haar te ontruimen.

Een veroordeling tot ontruiming kan worden afgedwongen op de voet van de artt. 555-558 Rv als de gedaagde daaraan niet vrijwillig voldoet.

Gerelateerde artikelen