Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

  1. Studiefinanciering is niet vatbaar voor vervreemding, verpanding, belening en beslag, waaronder begrepen beslag ingevolge faillissement of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
  2. Elk beding, strijdig met dit artikel, is nietig.

Gerelateerde artikelen