Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De hypotheekhouder kan het beheersbeding van art. 3:267 BW inroepen ter bescherming tegen ernstige verwaarlozing van de onroerende zaak. Voor het in beheer nemen van het pand, heeft hij een machtiging van de voorzieningenrechter nodig.

Gerelateerde artikelen