Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De geëxecuteerde is verplicht de in beslag genomen zaken in goede staat te houden (art. 506 lid 1 Rv).

Gerechtelijke bewaring (art 506 lid 2 Rv)

De voorzieningenrechter van de rechtbank kan op verzoek van een beslaglegger een gerechtelijke bewaarder van de zaak aanstellen (art. 506 lid 2 Rv). Een verzoekschrift kan door een deurwaarder worden ingediend (art. 438a Rv).

Rechtsmiddelenverbod (art. 506 lid 2 Rv)

Er geldt een rechtsmiddelenverbod: tegen een aanstelling krachtens art. 506 lid 2 Rv is geen hogere voorziening toegelaten (art. 506 lid 3 Rv).

Conservatoir beslag (art. 726 lid 1 Rv)

Volgens de schakelbepaling van art. 726 lid 1 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir verhaalsbeslag op een onroerende zaak.

De hypotheekhouder kan het beheersbeding van art. 3:267 BW inroepen ter bescherming tegen ernstige verwaarlozing van de onroerende zaak. Voor het in beheer nemen van het pand, heeft hij een machtiging van de voorzieningenrechter nodig.