Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Algemene regels (art. 700 en 701 BW)

Op het verkrijgen van een verlof voor een bewijsbeslag niet-IE zijn de voor elk conservatoir beslag geldende regels van toepassing, Deze staan in de artt. 700 en 701 Rv..[Klik hier voor deze regels].

Specifieke regels (art. 1019b Rv)

Bij een bewijsbeslag ex art. 1019c lid 1 Rv geldt een aantal specifieke regels.

Bij een bewijsbeslag ex art. 1019c lid 1 Rv is, net zoals bij andere conservatoire beslagen, verlof van de voorzieningenrechter vereist. Dit volgt niet alleen uit art. 700 lid 1 Rv, maar ook al uit art. 1019b lid 1 Rv.

De voorzieningenrechter kan verlof verlenen tot het treffen van bewijsbeschermende maatregelen wanneer de verzoeker voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

Art. 1019b lid 4 Rv bepaalt dat verlof tot het treffen van de gevraagde maatregel niet wordt gegeven voor zover de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd.

Gerelateerde artikelen