Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Zaken

Bij een conservatoir beslag op zaken is de voorzieningenrechter van de rechtbank in het arrondissement waarin zich een of meer van de betrokken zaken bevinden bevoegd om verlof te verlenen voor het leggen van conservatoir beslag (art. 700 lid 1 Rv, eerste gedeelte).

Rechtspraak
  • Hof Amsterdam 23-01-2003, JBPr 2003, 29
    Volgens art. 700 lid 1 Rv is voor het leggen van conservatoir beslag verlof vereist van de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied zich een of meer van de betrokken zaken bevinden, of, indien het beslag niet op zaken betrekking heeft, de schuldenaar of een degenen onder wie het beslag gelegd wordt, woonplaats heeft. Een redelijke uitleg brengt mee dat de verlofrechter die ten aanzien van één beslag bevoegd is, tevens bevoegd is voor het geven van verlof voor andere beslagen voor dezelfde vordering.
Vermogensrechten

Bij een conservatoir beslag op vermogensrechten, waaronder een vordering op naam, aandelen en intellectueel eigendom, is de voorzieningenrechter van de rechtbank in de woonplaats van de schuldenaar, of, bij derdenbeslag, van de derdebeslagene bevoegd om verlof te verlenen voor het leggen van conservatoir beslag (art. 700 lid 1 Rv, tweede geelte).

Rechtspraak
  • Hof Amsterdam 23-01-2003, JBPr 2003, 29
    Volgens art. 700 lid 1 Rv is voor het leggen van conservatoir beslag verlof vereist van de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied zich een of meer van de betrokken zaken bevinden, of, indien het beslag niet op zaken betrekking heeft, de schuldenaar of een degenen onder wie het beslag gelegd wordt, woonplaats heeft. Een redelijke uitleg brengt mee dat de verlofrechter die ten aanzien van één beslag bevoegd is, tevens bevoegd is voor het geven van verlof voor andere beslagen voor dezelfde vordering.