Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gegevens beslagrekest

Het beslagrekest voor het leggen van bewijsbeslag niet-IE moet de volgende informatie bevatten:

 • een omschrijving van de in beslag te nemen bescheiden
 • aannemelijk maken dat de wederpartij of een derde die stukken heeft
 • het stellen van de grondslag/aanleiding voor het verlof tot hel leggen van het beslag
 • de identiteit van de wederpartij of de derde onder wie het beslag moet worden gelegd
 • het aannemelijk maken van het belang bij het beslag
 • het aantonen van de noodzaak van het beslag:
  • duidelijk maken dat bewijs anders verloren gaat
  • de proportionaliteit aantonen, dat wil zeggen aantonen dat de beoogde bewijsvoering niet op andere, voor de beslagene minder ingrijpende wijze kan plaatsvinden
 • vermelding van het al dan niet nog moeten instellen van de eis in de hoofdzaak
Vrees voor verduistering

In verband met het rechtmatig belang moet de verzoeker feiten en omstandigheden noemen waaruit volgt dat de beslaglegging noodzakelijk is. Daartoe is nodig dat er gegronde vrees voor verduistering bestaat dat de betrokken bescheiden anders verloren gaan, en dat de beoogde bewijsvoering niet op andere, voor de beslagene minder ingrijpende wijze kan plaatsvinden.

Rechtspraak