Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een strafvorderlijk conservatoir beslag moet volgens de regels van het civielrechtelijke conservatoir beslag aan de beslagene worden betekend.

Het niet in acht nemen van termijnen waarbinnen betekening van het beslag moet plaatsvinden, buiten de gevallen van art. 94b Sv, onder 3°, brengt geen nietigheid van het beslag mee (art. 94c sub e Sv).