Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Proces-verbaal van inbeslagneming of beslagexploot

Een strafvorderlijk conservatoir beslag wordt gelegd door middel van proces-verbaal van inbeslagneming of een beslagexploot.

Bij een strafvorderlijk conservatoir beslag moet het proces-verbaal van inbeslagneming of het beslagexploot een maximumbedrag worden vermeld waarvoor het recht tot verhaal zal worden uitgeoefend (vgl. art. 94c sub b Sv).

Bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag

Bevoegd tot het in strafvorderlijk conservatoir beslag nemen van voorwerpen zijn:

  • de officier van justitie (na verkregen machtiging van de rechter-commissaris ex art. 103 Sv of machtiging via SFO (art. 126 en 126fa Sv);
  • de rechter-commissaris (HR 19-11-1996, JOW 1997, 3).
Hulptroepenartikel

De officier van justitie zal doorgaans een last aan de opsporingsambtenaren op grond van art. 556 (het hulptroepenartikel) geven.

Specifieke regels voor klassiek en conservatoir beslag (art. 94b Sv)

Art. 94b Sv geeft voor een beslag op bepaalde beslagobjecten specifieke regels, zowel bij een strafvorderlijk klassiek beslag ex art. 94 Sv als bij een strafvorderlijk conservatoir beslag ex art. 94a Sv.

Onroerende zaak (art. 94b Sv, 3°)

Een strafvorderlijk beslag op een onroerende zaak wordt gelegd door een gerechtsdeurwaarder volgens de civiele formaliteiten ten aanzien van de mededeling of aanzegging van de inbeslagneming, dan wel de betekening van het proces-verbaal van inbeslagneming, de aantekening, inschrijving of doorhaling in registers en de betekening daarvan aan derden (art. 94b Sv, 3°).

Schip en luchtvaartuig (art. 94b Sv, 4°)

Volgens de civiele formaliteiten ten aanzien van de betekening van het proces-verbaal van inbeslagneming, en ingevolge enige regeling inzake een teboekgesteld schip ten aanzien van de inschrijving en doorhaling daarvan in registers (art. 94b Sv, 4°).

Aandelen en effecten op naam (art. 94b Sv, 3°)

Een strafvorderlijk beslag op aandelen en effecten op naam wordt gelegd door een gerechtsdeurwaarder volgens de civiele formaliteiten ten aanzien van de mededeling of aanzegging van de inbeslagneming, dan wel de betekening van het proces-verbaal van inbeslagneming, de aantekening, inschrijving of doorhaling in registers en de betekening daarvan aan derden (art. 94b Sv, 3°).

Recht aan toonder of order (art. 94c sub d Sv) (art. 94b Sv, 2°)

Het leggen van een strafvorderlijk conservatoir beslag op rechten aan toonder of order is eenvoudig: een opsporingsambtenaar kan volstaan met het opmaken van een proces-verbaal van inbeslagneming en het afgeven van een bewijs van ontvangst aan degene bij wie het papier in beslag worden genomen (art. 94c sub d Sv).Het beslag wordt gelegd op het papier zelf (art. 94b Sv, 2°).

Vorderingen (art. 94b Sv, 1°)

Het leggen van een strafvorderlijk conservatoir beslag op vorderingen is eenvoudig: het wordt gelegd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar (art. 94b Sv, 1°).

Specifieke regels voor conservatoir beslag (art. 94c Sv)

Art. 94c sub d Sv bepaalt dat voor een strafvorderlijk conservatoir beslag ex art. 94a Sv op roerende zaken die geen registergoederen zijn en rechten aan toonder of order ook kan worden volstaan met het door een opsporingsambtenaar opmaken van een proces-verbaal van inbeslagneming en het afgeven van een bewijs van ontvangst aan degene bij wie de voorwerpen in beslag zijn genomen;