Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Proces-verbaal van inbeslagneming of beslagexploot

Een strafvorderlijk conservatoir beslag wordt gelegd door middel van proces-verbaal van inbeslagneming of een beslagexploot.

Bij een strafvorderlijk conservatoir beslag moet het proces-verbaal van inbeslagneming of het beslagexploot een maximumbedrag worden vermeld waarvoor het recht tot verhaal zal worden uitgeoefend (vgl. art. 94c sub b Sv).

Bevoegdheid tot het leggen van conservatoir beslag

Bevoegd tot het in strafvorderlijk conservatoir beslag nemen van voorwerpen zijn:

  • de officier van justitie (na verkregen machtiging van de rechter-commissaris ex art. 103 Sv of machtiging via SFO (art. 126 en 126fa Sv);
  • de rechter-commissaris (HR 19-11-1996, JOW 1997, 3).
Hulptroepenartikel

De officier van justitie zal doorgaans een last aan de opsporingsambtenaren op grond van art. 556 (het hulptroepenartikel) geven.