Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Conservatoir beslag

Een conservatoir beslag is een beslag dat wordt gelegd zonder dat de beslaglegger over een executoriale titel beschikt. Het is een bewarende maatregel die slechts genomen kan worden na verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voorwaarde voor verlof is dat, als er nog geen procedure is gestart, dit binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn gebeurt. Deze termijn bedraagt meestal veertien dagen.

Wetgeving

Wetgeving conservatoir beslag (art. 724 Rv)

Het conservatoir eigenbeslag is geregeld in art. 724 Rv (voornamelijk een schakebepaling).

Wetgeving executoriaal derdenbeslag (art. 724 lid 2 Rv)

De schakelbepaling van art. 724 lid 2 Rv bepaalt dat de volgende bepalingen van het executoriaal derdenbeslag op een conservatoir eigenbeslag van toepassing zijn:

Art. 724 lid 3 Rv bepaalt dat de veertiendagentermijn voor de afgifte van goederen ex art. 479j lid 1 Rv begint te lopen vanaf de dag dat de schuldeiser een executoriale titel heeft verkregen en deze voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden en aan de schuldenaar is betekend.

Conservatoir eigenbeslag ter voorkoming van executie

Een middel dat de geëxecuteerde nog wel eens toepast, is het leggen van een conservatoir beslag onder zichzelf voor een gestelde (tegen)vordering op de executant op de vordering van de executant die is vastgelegd in een executoriale titel. Zie hiervoor [Eigen beslag ter voorkoming van executie]