Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executie

Executoriaal beslag op andelen op naam in een NV of BV vormt het begin van de executie daarvan.

Wetgeving

Het executoriaal beslag op aandelen in een NV of BV is geregeld in de artt. 474c-474i Rv.:

Andere aandelen of effecten op naam (at. 474aa lid 1 en 717 lid 1 Rv)

De schakelbepaling van art. 474aa lid 1 Rv bepaalt dat andere aandelen of effecten op naam dan aandelen op naam in NV en BV kunnen worden geëxecuteerd volgens deze laatstgenoemde aandelen, tenzij voor die andere aandelen of effecten een specifieke regeling bestaat. Art. 717 lid 1 Rv kent voor het conservatoire beslag een zelfde bepaling.

Andere aandelen en/of effecten op naam kunnen zijn:

  • aandelen op naam in een buitenlandse vennootschap;
  • certificaten van aandelen, optierechten en participaties op naam;
  • lidmaatschapsrechten in verenigingen die vervreemd kunnen worden (vgl. art. 474aa lid 2 en 717 lid 2 Rv).