Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslagprocedure

De schakelbepaling van art. 724a lid 2 Rv bepaalt dat een conservatoir beslag op rechten uit een sommenverzekering onder de verzekeraar op de wijze en met de gevolgen als een conservatoir derdenbeslag wordt gelegd, tenzij de rechten van de verzekeringnemer of de begunstigde aan toonder of order zijn gesteld. In het geval, bedoeld aan het slot van de eerste volzin, wordt het beslag gelegd op de wijze en met de gevolgen als een conservatoir beslag in handen van de schuldenaar.

Verloop beslagprocedure

Een beslagprocedure verloopt in grote lijnen als volgt: