Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Gewichtige redenen

Degene die de bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, is niet gehouden aan de vordering tot afgifte te voldoen, als daarvoor gewichtige redenen zijn en ook als redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd. Dit betreft de eis van subsidiariteit ex art. 843a lid 4 Rv.

Andere middelen

De vraag is dan of degene die inzage in gegevens wil krijgen, ook op andere wijze dan een procedure ex art. 843a Rv aan die gegevens kan komen. Te denken valt aan de volgende middelen:

  • Openbare bronnen, zoals de kamer van koophandel en het kadaster.
  • Een voorlopig getuigenverhoor. De rechtspraak oordeelt hier verschillend over.
  • Een deskundigenbericht. In beginsel vormt dit geen alternatief.
Rechtspraak
Inzage bij intellectueel eigendom

Bij een vordering tot inzage op grond van art. 1019a Rv is art. 843a lid 4 Rv niet van toepassing (art. 1019a lid 3 Rv).