Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Hypotheek - oftewel hypotheekrecht - is een beperkt recht dat dient om een geldvordering bij voorrang te verhalen op aan de schuldeiser verhypotheceerde goederen. Het hypotheekrecht kan worden gevestigd op alle overdraagbare goederen, mits dit registergoederen zijn (art. 3:228 BW).

Type recht

Hypotheek is een:

Vestiging, overdracht en afstand van hypotheek (art. 3:98 BW)

Volgens art. 3:98 BW wordt de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht, waaronder dus een hypotheekrecht, bepaald door de wijze van overdracht van het goed waarop het recht betrekking heeft.

Rechten hypotheekhouder

De hypotheekhouder heeft een aantal belangrijke rechten:

Wetgeving

Pand en hypotheek

Hypotheek

Rechtspraak
  • Hof Den Bosch 14-01-2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:32
    X wist bij het om niet vestigen van de tweede hypotheken dat benadeling van schuldeisers het gevolg zou zijn, zodat de vernietiging van de rechtshandelingen die tot de vestiging van de hypotheken hebben geleid moet worden uitgesproken. De rechtshandelingen die tot de vestiging van de hypotheken hebben geleid, zijn paulianeus en vernietigbaar. Het hof vernietigt de rechtshandelingen op grond waarvan de hypotheken werden gevestigd en bepaalt dat de inschrijving van de hypotheek niet aan de erven kan worden tegengeworpen.